Thứ năm, 30/05/2024, 12:35 (GMT+7)

Tin vui: Hàng nghìn công chức tiếp tục được tăng lương từ năm 2025

Từ 1/7/2024, chính sách cải cách tiền lương cho hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực. Và theo nghị quyết 27, công chức, viên chức sẽ tiếp tục được tăng lương từ 2025.

Từ năm 2025 công chức viên chức sẽ được tăng lương

Theo thông tin từ Gia đình & Xã hội, sau cải cách tiền lương từ đầu tháng 7 tới, hàng loạt công chức, viên chức và người lao động sẽ tiếp tục được tăng lương từ năm 2025.

Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Điều đó có nghĩa là, sau khi công chức, viên chức, người lao động có bảng lương mới, đến năm 2025, các đối tượng này sẽ tiếp tục được tăng lương.

tăng lương 1
Sau khi công chức, viên chức, người lao động có bảng lương mới khi cải cách thì đến năm 2025, các đối tượng này sẽ tiếp tục được tăng lương.

Theo đó, nguyên nhân được cho là việc tăng lương thêm 7% để nhằm bù trượt giá và thực hiện đến khi đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 27-NQ/TW đó là, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Trong đó, căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp đang được quy định như sau:

  • Vùng 1 (vùng cao nhất): 4,68 triệu đồng/tháng;
  • Vùng 2: 4,16 triệu đồng/tháng;
  • Vùng 3: 3,64 triệu đồng/tháng;
  • Vùng 4 (vùng thấp nhất): 3,25 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, việc tăng lương cho công chức, viên chức từ năm 2025 sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa lương của các đối tượng trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Cùng chuyên mục