Tiếp Thị Gia Đình

Thứ bảy, 15/06/2024, 06:45 (GMT+7)

Những thủ tục hành chính nào ở TPHCM sẽ miễn thu lệ phí?

Theo danh mục Nghị quyết 07/2024, TPHCM sẽ thực hiện thu phí bằng 0 đồng đối với 98 thủ tục hành chính ở 4 nhóm.

UBND TPHCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2024 của HĐND TPHCM quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện mức thu lệ phí 0 đồng theo Nghị quyết 07, phát biên lai thu lệ phí với mức thu bằng 0 đồng.

HC
Theo danh mục Nghị quyết 07, có 98 thủ tục hành chính thu phí 0 đồng.

Trong quý IV/2025, các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP thông qua Sở Tài chính.

Đồng thời, thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội để biết và tham gia giám sát, góp phần cải cách hành chính theo đúng chủ trương của thành phố.

Theo danh mục Nghị quyết 07, có 98 thủ tục hành chính thu phí 0 đồng ở 4 nhóm gồm: Lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Hành chính
Một số thủ tục hành chính thu phí 0 đồng.

Đáng chú ý, TPHCM miễn lệ phí cho người dân khi đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, giám hộ, xác nhận tình trạng hôn nhân…

TPHCM cũng miễn lệ phí khi cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo đối với một số loại công trình; đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục