Thứ năm, 11/04/2024, 17:38 (GMT+7)

Trình Thủ tướng nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5: Người lao động làm bù vào thời gian nào?

Nếu phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường vào thứ hai 29/4, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay và tổ chức ngày làm bù khác được thông qua, người lao động sẽ làm bù vào ngày thứ Bảy, ngày 4/5/2024.

Sáng 11/4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5.

Trong tờ trình ký gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết phương án hoán đổi được đưa ra sau khi lấy ý kiến và tổng hợp từ 15 Bộ, cơ quan liên quan. Đến nay, có 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.

Theo đó, hầu hết các bộ, cơ quan cho rằng việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo người dân cả nước có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kết quả lấy ý kiến người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho thấy, tuyệt đại bộ phận người lao động ủng hộ đề xuất nghỉ 5 ngày.

Dịp lễ 30/4 và 01/5 người lao động có thể được nghỉ 05 ngày
Đề xuất người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5. (Ảnh: M.H)

Căn cứ vào pháp lý, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động, hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh; Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) cũng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: "Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập".

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường vào thứ hai 29/4, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1-5 năm nay và tổ chức ngày làm bù khác.

Cụ thể, đối với công chức, viên chức, ngày làm việc này sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy (4/5). Hoán đổi như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy (27/4) đến hết thứ tư (1/5).

Đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như quy định đối với công chức, viên chức và thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Từ những phân tích đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 và giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện.

Tờ trình cũng nêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động sắp xếp công việc, bố trí nhân lực phù hợp để đảm bảo tiến độ công việc và sản xuất.

Cùng chuyên mục