Thứ ba, 05/09/2023, 07:15 (GMT+7)

Nhà trường có được thu tiền mua điều hòa, máy chiếu đầu năm học không?

Câu chuyện về những khoản thu luôn là vấn đề nóng mỗi mùa tựu trường. Vậy nhà trường có được thu tiền mua điều hòa, máy chiếu đầu năm học mới không?

Những khoản thu đầu năm học gồm những gì?

Những khoản thu đầu năm học theo quy định bao gồm:

  • Tiền học phí

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ.

  • Tiền bảo hiểm y tế học sinh

Căn cứ khoản 21 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi năm 2012; điểm đ khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức thu mỗi em là 4,5% mức lương cơ sở (năm học 2023-2024 sẽ là 81.000 đồng/tháng), tuy nhiên được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

  • Tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Đây là khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh (theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT).

  •  Tiền quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu

Khoản thu này lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác, đồng thời phải được công khai thu, chi (theo Điều 9 Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT)

371107921_968672247575260_4297328326487052229_n
Ảnh: Thanh niên
  •  Tiền viện trợ, quà, biếu, tặng, cho:

Theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nhà trường được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để mua sắm:

- Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học;

- Thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học;

- Cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

 6. Các khoản tiền do từng tỉnh quy định, gồm:

- Tiền phục vụ bán trú: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú,

- Tiền học 2 buổi/ngày

- Tiền học phẩm cho học sinh mầm non

- Tiền nước uống học sinh

372315163_685545923482182_872604214955448989_n
Ảnh: Tuổi trẻ

Những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép quyên góp

Bên cạnh các khoản thu đầu năm học nêu trên, có những khoản mà ban ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi là ban phụ huynh) không được phép quyên góp. Điều này được quy định rõ tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể gồm:

- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện;

- Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường;

- Bảo vệ an ninh nhà trường;

- Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

- Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

- Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

372899194_213168381439899_495227747074437571_n
Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Nhà trường có được thu tiền điều hòa, máy chiếu đầu năm học mới không?

Theo quy định ban phụ huynh không được phép thu các khoản tiền như vệ sinh trường, lớp; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Thực tế, các trường không được thu những khoản tiền tự nguyện. Các khoản này thường do ban phụ huynh của lớp đảm nhiệm.

Vì vậy, theo đúng quy định ban phụ huynh sẽ không được kêu gọi phụ huynh học sinh đóng các khoản tiền để lắp điều hòa, máy chiếu, rèm cửa... trong lớp mà phải dựa trên tinh thần tự nguyện.

Cũng theo Thông tư 55/2011, việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Ngoài ra, không được quy định mức phí ủng hộ bình quân của các cha mẹ học sinh.

Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lập dự kiện kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng khi được toàn thể thành viên Ban đại diện CMHS lớp thống nhất...

Cùng chuyên mục