Thứ tư, 05/06/2024, 22:20 (GMT+7)

Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 6 - 9/6/2024): Sáng sớm nhiều khu vực đã không còn điện để dùng, kéo dài gần chục tiếng trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa thông báo lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 6 - 9/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Kiên Giang

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 6 - 9/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Kiên Giang có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_2
Lịch cúp điện Kiên Giang được cập nhật thường xuyên tại Tiếp thị & Gia đình.

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 6 - 9/6/2024)

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 17:00:00

Khu vực 2 bên kinh Ba Thê, 2 bên lộ đan, 2 bên lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ kinh 10 đến giáp ranh tỉnh An Giang gồm từ tổ 4 đến tổ 11 ấp Hiệp Thành & toàn bộ ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 13:00:00

Khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu số 4 đến cổng Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 1 đến tổ 3 và từ tổ 8 đến tổ 12 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:00:00

07/06/2024 17:00:00

Khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé sông) từ cầu số 4 đến cổng Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 4 đến tổ 7 và từ tổ 15 đến tổ 16 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu vực lộ nhựa kinh Tám Ngàn: gồm từ tổ 14 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & các đơn vị Quân đội thuộc Sư Đoàn 4 đóng trên địa bàn.

Khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Mũi Tàu, khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành & từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 17:00:00

Một phần ấp Cửa Lấp - xã Dương Tơ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 14:00:00

Một phần xã Dương Tơ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 07:00:00

06/06/2024 13:00:00

Xã Nam Yên, huyện An Biên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Đông Thái, huyện An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 10:00:00

Kinh Xã Đại xã Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 12:00:00

Rạch Đường Sân xã Vĩnh Bình Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:15:00

07/06/2024 15:00:00

Rạch Miễu xã Vĩnh Phong.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 17:00:00

Kinh Nhà Đồng xã Vĩnh Bình Nam.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Riềng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 10:00:00

Một phần ấp Giồng Đá - xã Bàn Thạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 10:00:00

Một phần Kinh Sáu Thước - xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 10:00:00

06/06/2024 13:00:00

Một phần ấp Ngã Bát - xã Bàn Thạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 10:00:00

07/06/2024 13:00:00

Một phần Kinh Đường Lầu - xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 16:00:00

Một phần ấp Ngã Bát - xã Bàn Thạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:00:00

07/06/2024 15:00:00

Một phần Kinh Sáu Thước- xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 15:00:00

07/06/2024 17:00:00

Một phần Kinh Sáu Thước- xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Quao

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 17:00:00

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 12:00:00

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 16:30:00

Toàn xã Vĩnh Tuy và một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 16:30:00

Toàn xã Vĩnh Phước A và một phần xã Vĩnh Thắng, một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiên Lương

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 12:00:00

Một phần xã Dương Hòa, một phần xã Hòa Điền huyện Kiên Lương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/06/2024 07:00:00

09/06/2024 17:00:00

Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần Ấp Cạn Vàm, Bờ Dừa, Xẻo Kè, xã Thạnh Yên, Ấp Xẻo Lùng, Xẻo Lùng A, Hỏa Vàm, Hỏa Vàm A, Hỏa Ngọn A, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, UBND xã Thạnh Yên, UBND xã Thạnh Yên A, khu vực chợ Thanh Yên, chợ Thạnh Yên A, Xưởng cán tol Lâm Thùy, Nhà máy xay xác Đình Mạnh, Năng lượng mặt trời Phúc Lộc Thịnh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Từ 8h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục