Tiếp Thị Gia Đình

Thứ tư, 03/07/2024, 22:46 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 4 - 7/7/2024): Sáng sớm nhiều khách hàng không còn điện để dùng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 4 - 7/7/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 4 - 7/7/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Bạc Liêu có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_7
Lịch cúp điện Bạc Liêu được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 4 - 7/7/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 06:30:00

04/07/2024 15:00:00

Đường 23 Tháng 8 (lề bên phải từ ngã tư đường Trần Phú - 23 Tháng 8 đến ngã ba 23 Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu) - Phường 7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 06:30:00

05/07/2024 15:00:00

Hẻm 2 - đường Võ Thị Sáu; Khóm Trà Kha B - Phường 8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 06:30:00

05/07/2024 15:00:00

Đường Võ Thị Sáu - Phường 8

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

07/07/2024 06:30:00

07/07/2024 14:00:00

Phường 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 06:30:00

07/07/2024 16:00:00

Khóm 8 - Phường 5; Xã Vĩnh Trạch; Ấp Biển Đông A, Biển Đông B, Biển Tây A, Giồng Giữa A, Giồng Giữa B - xã Vĩnh Trạch Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 06:30:00

07/07/2024 11:00:00

Khu công nghiệp Trà Kha, đường Tránh Quốc Lộ, khóm Cầu Sập - Phường 8. Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, Phước Thạnh 1 - xã Long Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 06:30:00

04/07/2024 15:00:00

Ấp 18, 19 - xã Phong Tân - Thị xã Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 06:30:00

05/07/2024 12:00:00

Ấp 9 - xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 12:00:00

05/07/2024 16:30:00

Khóm 12, 13 phường Láng Tròn, ấp 5, 14, 15 xã Phong Tân - Thị xã Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 06:30:00

06/07/2024 12:00:00

Ấp 12 - xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 12:00:00

06/07/2024 16:30:00

Khóm 7 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 06:30:00

04/07/2024 16:00:00

Ấp Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Long Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 06:30:00

07/07/2024 12:00:00

Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào, Vườn Cò, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 06:30:00

07/07/2024 16:30:00

Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào, Vườn Cò, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 07:00:00

07/07/2024 15:00:00

Xã Hưng Hội, Hưng Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/07/2024 07:10:00

05/07/2024 09:20:00

Ấp Vĩnh Phú A, Mỹ 1 - xã Vĩnh Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:20:00

05/07/2024 10:30:00

Ấp Mỹ 1 - xã Vĩnh Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 07:00:00

04/07/2024 14:00:00

Khu vực ấp Ninh Thạnh I - xã Ninh Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 13:00:00

04/07/2024 16:30:00

Khu vực ấp Tà Ben - xã Ninh Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 07:00:00

05/07/2024 10:00:00

Khu vực ấp Ninh Chài - xã Ninh Quới A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 12:00:00

04/07/2024 13:00:00

Trạm NTCN Lê Minh Kháng trụ 471-473ÐH/06/06K1 tuyến 473ĐH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 14:00:00

04/07/2024 15:00:00

Trạm DNTN Mỹ Hạnh Gành Hào trụ 471-473ĐH/55K/55K1 tuyến 473ĐH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 15:30:00

04/07/2024 16:30:00

Trạm Phạm Út Kiều trụ 475ÐH/44/44K2 tuyến 475ĐH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 07:30:00

05/07/2024 13:00:00

Tuyến 476G.20.1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:30:00

05/07/2024 09:30:00

Trạm NTCN Biện Hồng Mích trụ 474G/10B/67/34B/71/48K/48K1 tuyến 474G.8.1.1.2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 10:00:00

05/07/2024 11:00:00

Trạm Nguyễn Văn Hải trụ 476G/30B/61P/61K1 tuyến 476G.12

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 12:00:00

05/07/2024 13:00:00

Trạm NTCN Quách Hoàng Anh trụ 471M/92/16/16K2 tuyến 471M.10

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 12:30:00

05/07/2024 16:00:00

Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 14:00:00

05/07/2024 15:00:00

Trạm Dương Quang Nghi trụ 471M/03/48A/03/27/27K1 tuyến 471M.3.2.2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 16:00:00

05/07/2024 17:00:00

Trạm Lâm Văn Hiệp trụ 471M/3/215/117/117K1 tuyến 471M.3.17

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 06:30:00

06/07/2024 15:30:00

Ấp Gò Cát, Long Hà - xã Điền Hải; Ấp An Điền, Thuận Điền, Bình Điền, Thanh Hải - xã Long Điền Tây; Ấp 3, 4, 5 - thị trấn Gành Hào.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 07:00:00

07/07/2024 10:00:00

Ấp Rạch Rắn, Cây Giang, Cây Giang A - xã Long Điền.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 07:30:00

07/07/2024 14:00:00

Ấp 4 - thị trấn Gành Hào.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 06:30:00

04/07/2024 16:00:00

Ấp Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 06:20:00

05/07/2024 16:00:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 06:20:00

05/07/2024 16:00:00

Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến, Vĩnh Hòa, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

06/07/2024 06:20:00

06/07/2024 16:00:00

Ấp Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình;

Ấp An Nghiệp - xã Vĩnh Mỹ B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 05:50:00

07/07/2024 16:00:00

Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B;

Ấp Thị Trấn A, thị trấn B, Chùa Phật - thị trấn Hòa Bình Ấp 15A - xã Vĩnh Mỹ A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 09:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 09:30:00

07/07/2024 11:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 11:30:00

07/07/2024 12:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục