Thứ sáu, 31/05/2024, 06:29 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 31/5 - 2/6/2024): Giảm khu vực nhưng tăng thời gian cúp điện, có nơi mất hơn 10 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (31/5 - 2/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 31/5 - 2/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Bạc Liêu có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_13
Lịch cúp điện Bạc Liêu được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 31/5 - 2/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/06/2024 06:30:00

02/06/2024 12:00:00

Đường 3 Tháng 2 (lề bên trái từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 đến ngã tư 3 Tháng 2 - 19 Tháng 5), đường 19 Tháng 5 (từ ngã tư 3 Tháng 2 - 19 Tháng 5 đến ngã tư 19 Tháng 5 - Võ Chí Công), Nguyễn Minh Nhựt (từ ngã ba Nguyễn Minh Nhựt - 19 Tháng 5 đến ngã tư Nguyễn Minh Nhựt - Nguyễn Văn Linh), Võ Chí Công (lề bên phải từ ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Văn Linh đến ngã tư 19 Tháng 5 - Võ Chí Công), Nguyễn Thị Hải, Dương Thị Hai, Nguyễn Thị Cầu, Nguyễn Chánh Tâm, Nguyễn Văn Linh (lề bên phải từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 đến ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Văn Linh) - KDC Hoàng Phát - Phường 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 06:30:00

02/06/2024 12:00:00

Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Huỳnh đến Trang trí nội thất Vạn Phúc) - Phường 8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 12:00:00

02/06/2024 16:30:00

Tăng cường công suất trạm Lê Văn Duyệt 2 trụ 481/38/02 tuyến 481 (từ 3p320kVA lên 3p400kVA), tăng cường TI, MCCB trạm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 12:00:00

02/06/2024 16:30:00

Tăng cường công suất trạm Lê Văn Duyệt 2 trụ 481/38/02 tuyến 481 (từ 3p320kVA lên 3p400kVA), tăng cường TI, MCCB trạm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

31/05/2024 06:30:00

31/05/2024 11:00:00

Khóm 3, 4, 5 - Phường 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 06:30:00

31/05/2024 16:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 06:30:00

01/06/2024 16:30:00

Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - Phường Láng Tròn; Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/06/2024 06:00:00

02/06/2024 16:30:00

Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2, Cái Tràm A1 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi; Khóm Trà Kha B - Phường 8 - TP Bạc Liêu; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

31/05/2024 07:00:00

31/05/2024 16:30:00

Ấp 4, 9, 9A - xã Phong Thạnh Tây B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 12:00:00

Ấp Phước Tân - xã Phước Long; Xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024 06:30:00

01/06/2024 16:30:00

Khu vực ấp Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 07:00:00

01/06/2024 11:00:00

Khu vực ấp Ninh Phước, Ninh Chài - xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân Khu vực Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A - xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024 12:30:00

01/06/2024 16:00:00

Ấp 4 - xã Long Điền Đông A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:00:00

01/06/2024 12:30:00

Ấp Hòa 1, Đại Điền, Hòa 2 - xã Long Điền, ấp Gò Cát, Bờ Cảng, Doanh Điền, Huy Điền - xã Điền Hải; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Long Điền Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:00:00

01/06/2024 16:00:00

Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:00:00

01/06/2024 16:00:00

Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 06:00:00

02/06/2024 16:00:00

Thị trấn Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 13:30:00

Ấp 3, 4, 5 - thị trấn Gành Hào; Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 16:00:00

Ấp Minh Thìn - xã An Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 13:30:00

02/06/2024 16:00:00

Ấp Bửu Đông, Bửu 2, Trường Điền - xã Long Điền Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

31/05/2024 06:00:00

31/05/2024 13:00:00

Ấp Vĩnh Lập - xã Vĩnh Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 06:00:00

01/06/2024 17:00:00

Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - Phường Láng Tròn; Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A. Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ B.

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

01/06/2024 06:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp - xã Vĩnh Mỹ A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 06:00:00

02/06/2024 17:00:00

Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Tân, Vĩnh Kiểu, Do Thới, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Bình - xã Vĩnh Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục