Thứ sáu, 22/09/2023, 16:27 (GMT+7)

Hà Nội thống nhất đưa Gia Lâm lên quận với 16 phường

Ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm với 16 phường.

Nghị quyết quyết nghị thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

Cụ thể, quyết nghị của HĐND TP thành lập 6 phường trên cơ sở chuyển nguyên trạng 6 xã gồm: phường Ninh Hiệp trên cơ sở chuyên nguyên trạng xã Ninh Hiệp; phường Yên Thường trên cơ sở chuyển nguyên trạng xã Yên Thường; phường Cổ Bi trên cơ sở chuyển nguyên trạng xã Cổ Bi; phường Đặng Xá trên cơ sở chuyển nguyên trạng xã Đặng Xá; phường Dương Quang trên cơ sở chuyển nguyên trạng xã Dương Quang; phường Lệ Chi trên cơ sơ chuyển nguyên trạng xã Lệ Chi.

Ngoài ra, Nghị quyết quyết nghị thành lập 4 phường trên cơ sở 4 xã, thị trấn có sự điều chỉnh địa giới hành chính gồm: phường Trâu Quỳ (trên cơ sở thị trấn Trâu Quỳ có điều chỉnh địa giới với xã Đa Tốn, Dương Xá); phường Đa Tốn (trên cơ sở xã Đa Tốn có điều chỉnh địa giới với thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Đa Tốn); phường Kiêu Kỵ (trên cơ sở xã Kiêu Kỵ có điều chỉnh địa giới với xã Đa Tốn, Dương Xá) và phường Dương Xá (trên cơ sở xã Dương Xá có điều chỉnh địa giới với thị trấn Trâu Quỳ, các xã Kiêu Kỵ, Đa Tốn).

Capture
Ảnh minh họa.

Nghị quyết cũng quyết nghị thành lập 6 phường trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 12 xã, thị trấn gồm: phường Yên Viên trên cơ sở nhập thị trấn Yên Viên và xã Yên Viên; phường Phù Đổng trên cơ sở nhập xã Trung Mầu và xã Phù Đổng; phường Thiên Đức trên cơ sở nhập xã Đình Xuyên và xã Dương Hà; phường Phú Sơn trên cơ sở nhập xã Kim Sơn và xã Phú Thị; phường Bát Tràng trên cơ sở nhập xã Bát Tràng và xã Đông Dư; phường Kim Đức trên cơ sở nhập xã Văn Đức và xã Kim Lan.

Như vậy, sau khi thành lập, Q.Gia Lâm sẽ có diện tích tự nhiên là 116,64 km2 và quy mô dân số hơn 300.000 người. 16 phường trực thuộc gồm: Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng, Kim Đức.

Theo nghị quyết, việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm đã cơ bản đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

UBND huyện Gia Lâm cho rằng, việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế và là cơ hội thuận lợi để địa phương bứt phá, phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Cùng chuyên mục