Thứ năm, 21/03/2024, 11:34 (GMT+7)

Đề xuất biểu giá điện mới: Hoá đơn tiền điện bao nhiêu sẽ chịu mức giá cao?

Theo dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện, giá điện bậc thấp nhất có giá trên 1.806 đồng/kWh, bậc cao nhất có giá là hơn 3.600 đồng/kWh. Các hộ sử dụng điện hơn 700 kWh sẽ phải trả số tiền nhiều hơn.

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện, theo Vietnamnet.

Theo dự thảo, quy định về biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn giữ nguyên đề xuất trước đó, là rút ngắn bậc thang từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Tuy nhiên, có sự thay đổi về cơ cấu tỉ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương chọn phương án biểu giá bán lẻ điện 5 bậc thang là vì có 92,2% ý kiến góp ý đồng tình với việc rút ngắn còn 5 bậc thang.

Bộ Công Thương cho rằng giá điện cho từng bậc được thiết kế đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện.

Cụ thể, Bộ Công Thương giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh.

Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh.

Bậc giá điện từ 401-700 kWh và từ 700 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp. 

Theo phương án này, số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội không thay đổi so với khi áp dụng cơ cấu biểu giá điện hiện hành.

z4980395134505-e22aaf001ca4c39deea044f0f364ab8b20231217140914-121111
Biểu giá điện sinh hoạt dự kiến sẽ còn 5 bậc (Ảnh minh họa)

Đối với người dân, cơ quan này đánh giá ưu điểm của phương án trên là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.

Theo Bộ Công Thương, việc ghép các bậc lại với nhau là để tăng khoảng cách mức tiêu thụ tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn. Đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

"Mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc thang đầu và bậc thang cuối", Bộ Công Thương đánh giá.

Về việc tăng tiền điện đối với hộ sử dụng nhiều điện, giá điện bậc 5 đối với hộ sử dụng điện tử 701 kWh trở lên sẽ chịu mức giá rất cao từ 3.612,22 đồng/kWh. Đây là mức giá bán lẻ điện rất cao, hiện bậc 5 thang 6 bậc hiện hành có giá chỉ 3.050 đồng/ kWh cho hộ sử dụng điện từ 301-400 kWh, điện bậc 6 là 3.151 đồng/ kWh cho hộ sử dụng từ 401 kWh trở lên.

Như vậy, các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. 

Theo Dân Việt, Bộ Công Thương khẳng định, phương án này có nhược điểm là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tiền điện tăng thêm. Có nghĩa là dùng nhiều điện phải trả nhiều tiền.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục