Thứ ba, 12/09/2023, 09:41 (GMT+7)

Trường hợp nào được trả lại tiền đã đóng bảo hiểm xe máy?

Khi nào được trả lại tiền đã đóng bảo hiểm xe máy đã đóng là vấn đề được nhiều người quan tâm và dưới đây là thông tin giải đáp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, Nghị định quy định mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng...

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là một năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới một năm theo quy định.

Theo quy định, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Nghị định quy định đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật.

01-1
Khi nào được trả lại tiền đã đóng bảo hiểm xe máy? Ảnh minh họa: Lao động

Bên cạnh đó, Nghị định 67/2023/NĐ-CP còn quy định các trường hợp được trả lại tiền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trường hợp nào được trả lại tiền đã đóng bảo hiểm xe máy?

Theo Điều 11 của nghị định quy định chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

Trường hợp xe cơ giới bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt kể từ thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp xe cơ giới bị thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe thì hợp đồng bảo hiểm chấm dứt kể từ thời điểm bị thu hồi và doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.

Cùng chuyên mục