Thứ ba, 04/06/2024, 08:35 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 5/6/2024: Danh sách các điểm mất điện xếp hàng dài

Theo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, nhiều khu dân cư và công ty ở tỉnh Long An sẽ bị ngừng cấp điện trong ngày 5/6/2024.

Lịch cúp điện Long An

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 5/6/2024 tại nhiều khu vực thuộc thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 5/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 50
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 5/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 5/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

17:00:00

Đường Huỳnh Đảnh, Võ Phước Cương Phường 3, TP Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

11:30:00

Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

08:15:00

05/06/2024

14:45:00

TSTL Huỳnh Như Ý; Nguyễn Văn Dũng; Dương Hồng Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

16:30:00

HKD Nguyễn Văn Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

15:00:00

05/06/2024

16:45:00

HKD Lúa Giống Tạo Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

09:00:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Vũ Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

09:30:00

05/06/2024

10:30:00

Toàn bộ DNTN Thành Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:50:00

05/06/2024

11:30:00

Toàn bộ HKD Ngô Nguyên Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

14:00:00

Toàn bộ HKD Trần Văn Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

14:30:00

05/06/2024

15:30:00

Toàn bộ HKD TSTL Đỗ Thị Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

15:40:00

05/06/2024

16:30:00

Toàn bộ NMXLNT Việt Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

15:40:00

07/06/2024

16:30:00

Toàn bộ HKD Thanh Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

08:40:00

DNTN Trần Văn Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

11:00:00

Công ty giải trí Hòa Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

12:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

09:00:00

05/06/2024

09:40:00

Công ty Hòa Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:00:00

05/06/2024

10:40:00

Công ty VINPACK LA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:00:00

05/06/2024

14:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

11:00:00

05/06/2024

11:40:00

Công ty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

13:40:00

Công ty Thùy Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

16:00:00

Công ty TNHH Ghl Furniture VN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

14:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

14:00:00

05/06/2024

14:40:00

Công ty Đại Dũng II

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

07:30:00

05/06/2024

11:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

16:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

06:30:00

05/06/2024

08:00:00

Công ty TNHH một thành viên dệt công nghệ cao Yu Yuang Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:30:00

05/06/2024

13:00:00

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Kim Tiền Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

10:00:00

Toàn bộ KDC Thắng Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

09:00:00

05/06/2024

10:00:00

DNTN Hoài Bảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:15:00

05/06/2024

11:15:00

NM XX Kha Thị Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

14:00:00

Cơ sở Tiến Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

14:00:00

05/06/2024

16:00:00

Một phần ấp 4 xã Tân Ân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

14:15:00

05/06/2024

15:15:00

Công ty TNHH Hùng Tiến Phát TC

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

15:30:00

05/06/2024

16:30:00

HKD Cơ sở Điền Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

13:00:00

Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

07:30:00

05/06/2024

12:00:00

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

17:00:00

Một phần ấp 2 xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

17:00:00

Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

07:30:00

05/06/2024

08:30:00

Công ty Song Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

09:00:00

05/06/2024

10:00:00

Công ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Europlast Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:30:00

05/06/2024

11:30:00

ĐBP 865 MQT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

16:30:00

1 phần Ấp An Hòa Xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

14:00:00

CS chăn nuôi Nguyen Truong Son

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:00:00

05/06/2024

09:30:00

Một phần Ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

10:00:00

05/06/2024

11:30:00

Một phần Ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:00:00

05/06/2024

14:30:00

Một phần Ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

15:00:00

05/06/2024

16:30:00

Một phần ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

07:30:00

05/06/2024

16:30:00

Một phần Ấp Rạch Mây - Xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

08:30:00

05/06/2024

11:30:00

Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

08:30:00

05/06/2024

09:30:00

Tổ Hợp tác bơm điện KT3, xã Thạnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

11:00:00

05/06/2024

11:30:00

Hợp tác xã nông nghiệp Tân Long, xã Hưng Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

13:30:00

05/06/2024

14:30:00

Tổ Hợp tác Trạm bơm xã Hưng Điền B, xã Hưng Điền B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024

15:30:00

05/06/2024

16:30:00

Tổ Hợp tác Trạm bơm điện ấp Cây Me, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024

07:00:00

05/06/2024

17:30:00

Một phần ấp Long An, xã Long Trì

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/06/2024

07:00:00

05/06/2024

17:30:00

Một phần ấp Long An, xã Long Trì

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/06/2024

07:30:00

05/06/2024

17:30:00

Một phần ấp Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục