Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 13/06/2024, 08:12 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 14/6/2024: Danh sách các điểm cắt điện xếp hàng dài

Theo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, nhiều khu dân cư và công ty ở tỉnh Long An sẽ bị ngừng cấp điện trong ngày 14/6/2024.

Lịch cúp điện Long An

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 14/6/2024. Theo đó, nhiều khu vực thuộc thành phố Tân An, huyện Đức Hoà, Mộc Hoá,... bị cắt điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm, bảo dưỡng sửa chữa trung, hạ áp.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 14/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 49
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 14/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 14/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024 17:00:00

Một phần Đường Võ Văn Môn và một phần đường Ngô Văn Lớn thuộc khu phố Bình Quân 1, Bình Quân 2 - Phường 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:15:00

14/06/2024 09:45:00

TSTL Nguyễn Thị Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

10:00:00

14/06/2024 11:30:00

TSTL Nguyễn Đức Vương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:15:00

14/06/2024 14:45:00

TSTL Nguyễn Quang Độ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

15:00:00

14/06/2024 16:30:00

TSTL Phạm Văn Út

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

09:00:00

Cơ sở Dương Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

10:00:00

Công ty Lực Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

12:00:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

15:00:00

Công ty Đông Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

15:00:00

Công ty Đông Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

09:00:00

14/06/2024

09:40:00

Công ty Nguyễn Vân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

10:00:00

14/06/2024

10:40:00

Công ty Annongland

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

10:00:00

14/06/2024

12:00:00

Công ty Ngọc Diệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

11:00:00

14/06/2024

11:40:00

Cơ sở Hồng Nga

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

13:40:00

HKD Châu Văn Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

15:30:00

HKD Tiến Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

14:00:00

14/06/2024

14:40:00

Cơ sở Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

15:00:00

14/06/2024

15:40:00

Công ty Annongland

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

15:00:00

14/06/2024

15:40:00

Công ty Đồng Đại Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mộc Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

07:30:00

14/06/2024

15:30:00

Một phần ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

06:30:00

14/06/2024

08:00:00

Công ty TNHH Yutian Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

09:00:00

TSTL Nguyễn Văn Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

09:00:00

14/06/2024

10:00:00

Trương Thị Thủy Trường (An Nông)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

09:30:00

14/06/2024

10:30:00

TSTL Nguyễn Văn Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

11:00:00

14/06/2024

13:00:00

Công ty TNHH Kim Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

11:00:00

14/06/2024

12:00:00

TSTL Nguyễn Văn Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:30:00

14/06/2024

14:30:00

TSTL Nguyễn Văn Hảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

15:00:00

14/06/2024

16:00:00

TSTL Nguyễn Văn Hảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

15:30:00

14/06/2024

16:30:00

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại DTV (Tấn Mạnh LA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

16:30:00

14/06/2024

17:30:00

TSTL Trần Thanh Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

09:30:00

Một phần ấp Chợ xã Long Hựu Đông, ấp Long Hưng xã Long Hựu Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

10:00:00

14/06/2024

11:30:00

Trường PTTH Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

14:00:00

14/06/2024

16:00:00

Một phần khu 2, 3, 4 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

07:30:00

14/06/2024

12:00:00

Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

17:00:00

Một phần ấp 6 xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

07:30:00

14/06/2024

11:30:00

1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

14:00:00

1 phần ấp 2 xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

16:30:00

1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

08:00:00

14/06/2024

09:30:00

DNTN Lê Thị Liêm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

10:00:00

14/06/2024

11:30:00

XX Bùi Tiến Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

16:30:00

DNTN Út Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024

07:30:00

14/06/2024

11:30:00

Một phần ấp 5, xã Hiệp Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

16:30:00

Một phần ấp 3, 5, xã Hiệp Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024

13:00:00

14/06/2024

16:30:00

Một phần ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục