Tiếp Thị Gia Đình

Thứ bảy, 06/07/2024, 08:28 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày 7/7/2024: Cắt điện nhiều khu vực để bảo trì, sửa chữa lưới điện

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 7/7/2024, nhiều khu vực thuộc thành phố Tân Uyên, huyện Bến Cát... (tỉnh Bình Dương) bị cắt điện.

Lịch cúp điện Bình Dương

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày 7/7/2024. Theo đó, nhiều khu vực thuộc thành phố Tân Uyên, huyện Bến Cát... bị ngừng cấp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Bình Dương ngày 7/7/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 34
Lịch cúp điện tại Bình Dương hôm nay ngày 7/7/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày 7/7/2024

Lịch cúp điện Bến Cát

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/07/2024 07:00:00

07/07/2024 16:30:00

Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN QT Protrade, phường An Tây- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 07:00:00

07/07/2024 16:30:00

Khu vực khách hàng: Dọc bên trái đường từ lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp đến công ty GHP, nhánh rẽ Đội 3, một phần khách hàng thuộc KCN Rạch Bắp đường D9 Từ trụ 01 đến trụ 17 và các nhánh rẽ trực thuộc (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Nhánh rẽ Quân Đạt (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Nhánh rẽ ACE WORLD (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Nhánh rẽ Hua Xin 2 (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 15:00:00

khu vực trạm MEGA PLASTIC T1 (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 15:00:00

Khu vực trạm DMC GASKET (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 15:00:00

Khu vực trạm DMC Gasket 2 (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 15:00:00

Khu vực trạm SINH KWANG (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Khu vực trạm Equal Việt Nam ( Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Khu vực nhánh rẽ Mẹ & Bé (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện thành phố Tân Uyên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/07/2024 06:00:00

07/07/2024 17:00:00

Khu vực từ Cổng chính Bệnh viện phong Bến Sắn dọc đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, từ Ngã 4 Nhà thờ Bến Sắn dọc đường Nguyễn Khuyến đến Ngã 4 Bà Tri thuộc Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 06:00:00

07/07/2024 17:00:00

Khu vực từ Cây xăng Huỳnh Gia dọc đường ĐH 409 đến Ngã 4 Bà Tri thuộc Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 06:00:00

07/07/2024 17:00:00

Khu vực Đường N1 KCN Nam Tân Uyên, khu vực tổ 3 Ông Đông phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 06:00:00

07/07/2024 17:00:00

Khu vực Đường N5, N6 KCN Nam Tân Uyên Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 06:00:00

07/07/2024 07:00:00

Khu vực Đường D3, D4 KCN Nam Tân Uyên Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 16:00:00

07/07/2024 17:00:00

Khu vực từ Cây xăng Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đến Chợ Quang Vinh 1, từ Chợ Quang Vinh 1 dọc đường Khánh Bình 26 đến KDC Kim Thành, từ Cây Xăng Kim Hằng dọc đường ĐT 747B đến KDC Kim Thành thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Giáo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/07/2024

06:00:00

07/07/2024

17:00:00

Một phần KCN Tân Bình, TT Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Tâm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/07/2024

06:00:00

07/07/2024 07:00:00

Một phân KTĐC Phú Chánh C thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024

06:00:00

07/07/2024 11:30:00

Một phân KTĐC Phú Chánh C thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024

06:00:00

07/07/2024 11:30:00

Công ty Nợi thất Mêkhông, Khu vực đường ĐX 01, ĐX 03 Phường Tân Vĩnh Hiệp - TP Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024

16:00:00

07/07/2024 17:00:00

Một phân KTĐC Phú Chánh C thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bàu Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/07/2024 06:00:00

07/07/2024 17:00:00

Khu vực dọc đường QL13 bên phải từ Kho Dự Trữ đến Bia Chiến Thắng Bàu Bàng, dọc đường HL612 từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến giáp ranh KCN Tân Bình - Thị trấn Lai Uyên, xã Tân Hưng, Hưng Hòa huyện Bàu Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 17:00:00

Cắt LBFCO tại trụ 01 nhánh rẽ Bến Chà Di - Tháo 01 hotline tại trụ 05 nhánh rẽ Bến Tượng (Đầu nhánh rẽ Bến Chà Di)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bắc Tân Uyên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/07/2024 07:30:00

07/07/2024 16:30:00

Dọc 2 bên đường giao thông tử Ngả 3 Tử Thần (Tân Định ) đến Trường GDĐT &GQVL số 4, dọc đường giao thông DT746 từ UBND Xã Tân Định đến Ngã 3 Hiếu Liêm, Xã Tân Định, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên.

 - Dọc 2 bên đường giao thông DT 747 từ Bến Đò Hiếu Liêm đến Đồi Bà Én, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điệ

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục