Thứ ba, 05/09/2023, 07:16 (GMT+7)

Người trúng đấu giá biển số xe cần thực hiện các thủ tục gì?

Sau khi phiên đấu giá biển số xe kết thúc, người trúng đấu giá phải làm những thủ tục gì, thời gian giải quyết cấp biển số xe trúng đấu giá bao lâu là vấn đề được nhiều người quan tâm. 

Nếu trúng đấu giá biển số xe, người dân cần làm gì?

Theo quy định hiện hành, sau khi phiên đấu giá biển số xe kết thúc, người trúng đấu giá phải tích vào biên bản trúng đấu giá, theo dõi thư điện tử để nhận thông báo.

Khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá kèm theo mã đăng ký biển số xe.

Đối với cuộc đấu giá kết thúc đúng quy định, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ thực hiện ký biên bản online (chữ ký số), cấp thông báo, thu tiền của người trúng đấu giá, cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá...

Xe ô tô đăng ký biển số trúng đấu giá sẽ thực hiện đăng ký tại Phòng CSGT. 

cap-lai-bien-so-xe-o-to
Ảnh minh họa.

Thủ tục đăng ký xe trúng đấu giá được thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký được quy định tại Điều 28 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô thực hiện thủ tục đăng ký xe trúng đấu giá biển số xe ô tô như sau:

Bước 1: Kê khai giấy khai đăng ký xe; Bước 2: Đưa xe đến Phòng CSGT nơi có trụ sở, cư trú hoặc Phòng CSGT nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá để kiểm tra xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe;

Bước 3: Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe trúng đấu giá; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định (nếu chủ xe có nhu cầu nhận kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích); 

Bước 4: Nhận kết quả.

dau-gia-bien-so-xe-3-16927719092061288076625
Người dân làm thủ tục đăng ký xe theo quy định tại Điều 28, Thông tư 24/2023/TT-BCA. (Ảnh minh họa: TL)

Thời gian giải quyết cấp biển số xe trúng đấu giá bao lâu?

Việc cấp chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện xác minh theo quy định.

Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc cấp biển số định danh lần đầu được tiến hành ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh Không quá 7 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về việc cấp đăng ký xe tạm thời, cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe, với trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công: Sau khi người làm thủ tục kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời hoặc kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; nộp lệ phí theo quy định (với trường hợp đăng ký xe tạm thời), cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ thì trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ cổng dịch vụ công;

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần là 1 ngày làm việc (trường hợp đăng ký xe tạm thời); không quá 2 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số).

Như vậy, thời gian giải quyết cấp biển số xe trúng đấu giá là không quá 7 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá

Tại Điều 27, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá như sau:

Đối với xe chưa đăng ký 

- Giấy tờ đăng ký xe theo quy định tại Điều 8, Thông tư 24/2023/TT-BCA;

- Giấy xác nhận biển số xe trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm giấy xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

62c12a8e6489atruo-1691050140050277273643
Ảnh minh họa

Đối với xe đã đăng ký xe thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

Trường hợp cơ quan thực hiện đăng ký, cấp biển số ô tô trúng đấu giá khác cơ quan quản lý hồ sơ xe đã đăng ký của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá thì chủ xe phải làm thủ tục thu hồi đối với xe đã đăng ký đó;

- Giấy xác nhận biển số xe trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm giấy xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

Đối với xe nhận chuyển quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân khác

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại Khoản 2, Điều 11, Thông tư 24/2023/TT-BCA;

- Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Thông tư 24/2023/TT-BCA;

- Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe;

- Giấy xác nhận biển số xe trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm giấy xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục