Thứ hai, 15/04/2024, 14:37 (GMT+7)

Từ 1/7, đối tượng nào được tăng lương lên gần 10 triệu đồng?

Từ ngày 1/7/2024, thực hiện chế độ tiền lương mới, đối tượng nào được tăng lương lên gần 10 triệu đồng là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Từ 1/7, những đối tượng nào được tăng lương lên gần 10 triệu đồng?

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để cụ thể hóa Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Theo đó, viên chức được xây dựng 2 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành.

Việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không được thấp hơn tiền lương hiện hưởng, cụ thể:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bên cạnh đó, một trong các yếu tố cụ thể để xác định thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương. Theo đó, chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

tang-luong-tu-17-1672_20240309063929
2 đối tượng được tăng lương lên gần 10 triệu đồng từ 1/7.

Ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó, có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Dự kiến từ ngày 1/7/2024, tiền lương bình quân của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng), tức có thể tăng đến mức 10 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, 2 đối tượng viên chức sau đây có thể nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng bao gồm:

- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- Viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Mức tăng lương nêu trên là mức lương bình quân của đối tượng công chức, viên chức so với thu nhập bình quân hiện nay của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Mức thu nhập này không cố định mà có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục