Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 17/06/2024, 08:13 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 18/6/2024: Nhiều khu dân cư, công ty, trường học bị ngừng cấp điện

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 18/6/2024, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... (tỉnh Long An) bị mất điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 18/6/2024. Theo đó, nhiều khu dân cư và công ty thuộc thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này chủ yếu là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 18/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 42
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 18/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 18/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ An thuộc huyện Thủ Thừa - Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

09:00:00

Toàn bộ Nhà Máy Xay Xát Ngọc Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

09:30:00

18/06/2024

10:30:00

Toàn bộ Công ty Thiên Phú Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

10:50:00

18/06/2024

11:30:00

Toàn bộ Trường KTGT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

13:00:00

18/06/2024

14:00:00

Toàn bộ DNTN Hoàng Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

14:30:00

18/06/2024

15:30:00

Toàn bộ khách hàng thuộc NR Phước Lộc Thọ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

15:40:00

18/06/2024

16:30:00

Toàn bộ Công ty Nguyễn Ngọc Gái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

07:30:00

18/06/2024

10:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

08:40:00

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

11:00:00

Công ty Vũ Trụ La

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

09:00:00

18/06/2024

09:40:00

Công ty Tân Minh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

10:00:00

18/06/2024

10:40:00

Công ty DNN Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

11:00:00

18/06/2024

11:40:00

Công ty TNHH Bethel Vina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

13:00:00

18/06/2024

13:40:00

DNTN sản xuất và thương mại Việt Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

13:00:00

18/06/2024

16:00:00

Công ty Vạn Thiên Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

14:00:00

18/06/2024

14:40:00

Công ty Taico 218

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

15:00:00

18/06/2024

15:40:00

HKD Nguyễn Minh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

15:40:00

18/06/2024

16:20:00

Công ty Chất Lượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

08:30:00

18/06/2024 11:30:00

Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

13:00:00

18/06/2024 16:30:00

Một phần ấp 1, 3 xã Lương Bình huyện Bến Lức và một phần ấp 3B Xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

10:00:00

Một phần ấp 4, 5 xã Phước Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

10:30:00

18/06/2024

12:00:00

Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

10:30:00

18/06/2024

12:00:00

Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

14:00:00

18/06/2024

16:00:00

Một phần Khu 1A TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

07:30:00

18/06/2024

11:30:00

Trường cấp 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

13:00:00

18/06/2024

16:30:00

Trường THPT Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

11:30:00

1 phần ấp 6 xã Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

09:30:00

18/06/2024

16:30:00

Một phần Khu phố Chiến Thắng - Thị Trấn Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

08:20:00

18/06/2024

16:00:00

Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024

07:30:00

18/06/2024

17:00:00

Một phần ấp Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024

08:00:00

18/06/2024

11:00:00

Hộ cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Phạm Minh Tấn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/06/2024

13:00:00

18/06/2024

15:30:00

Hộ cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Huỳnh Công Trung 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục