Thứ năm, 22/02/2024, 14:34 (GMT+7)

Hơn 92.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sẽ được Kho bạc Nhà nước mua lại có kỳ hạn

Trong quý I/2024, Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với hạn mức là 92.456 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong quý I/2024. Theo đó, tổng hạn mức giao dịch mua lại được Kho bạc Nhà nước thông báo là 92.456 tỷ đồng. Ngày tổ chức giao dịch là 26 và 28/2/2024. Kỳ hạn giao dịch là 14 ngày, 21 ngày, 1 tháng và 3 tháng.

Năm nay, Kho bạc Nhà nước phát hành 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ  - Báo Đại biểu Nhân dân
Kho bạc Nhà nước sẽ mua lại có kỳ hạn hơn 92.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đây được xem là giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu Chính phủ tăng tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy trở lại đối với hoạt động phát hành của Kho bạc Nhà nước trên thị trường sơ cấp. Ngoài ra, việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ cũng góp phần phát triển thị trường tiền tệ. 

Đồng thời, điều này sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch của hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước bởi đối tác giao dịch được mở rộng hơn so với nghiệp vụ gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. 

Theo đó, quy trình lựa chọn đối tác giao dịch được thực hiện theo hình thức đấu thầu điện tử trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. Sau khi thực hiện giao dịch, các thông tin về khối lượng, lãi suất mua lại tương ứng với từng kỳ hạn được Kho bạc Nhà nước công bố trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

Việc thực hiện nghiệp vụ này một mặt cũng giúp Kho bạc Nhà nước ngày càng tiệm cận với thông lệ quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cùng với nghiệp vụ đầu tư qua đêm, nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ là hoạt động đầu tư an toàn, được thực hiện chủ yếu, thường xuyên trong quản lý ngân quỹ nhà nước. 

Cũng theo thông báo mới đây, trong tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước không phát sinh giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ. 

Trong năm 2024, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 298.476 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao (305.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,58 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục là 9,05 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,21%/năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ là 184.588 tỷ đồng, trong đó gốc là 100.966 tỷ đồng, lãi là 83.622 tỷ đồng...

Từ khóa:
Cùng chuyên mục