Thứ năm, 05/01/2023, 16:02 (GMT+7)

Top doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu năm 2022

(Tiepthivagiadinh) Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Viện tin học Doanh nghiệp và các chuyên gia chuyển đổi số công bố bình chọn các Doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu và Doanh nghiệp nền tảng số tiêu biểu năm 2022.

IF-2