Tiếp Thị Gia Đình

Thứ bảy, 22/06/2024, 08:23 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 23/6/2024: Nhiều khu dân cư, công ty nằm trong diện cắt điện

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 23/6/2024, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Đức Hoà, Mộc Hoá,... (tỉnh Long An) bị mất điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 23/6/2024. Theo đó, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Đức Hoà, Mộc Hoá,... bị cắt điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm, bảo dưỡng sửa chữa trung, hạ áp.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 23/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 33
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 23/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 23/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024

06:00:00

23/06/2024 06:20:00

Một phần xã Lợi Bình Nhơn thành phố Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

06:00:00

23/06/2024 06:20:00

Một phần xã Lợi Bình Nhơn thành phố Tân An, Xã Mỹ An, Mỹ Phú huyện Thủ Thừa và 1 phần xã Tân Đông , Tân Tây huyện Thanh Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

06:20:00

23/06/2024 06:40:00

Một phần đường Phạm Văn Ngô, Trần Văn Đấu thuộc phường Tân Khánh thành phố Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

06:35:00

23/06/2024 07:00:00

Một phần quốc lộ 1A (Dọc từ Lavie đến Tân Hương) thuộc phường Tân Khánh, Khánh Hậu thành phố Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

17:10:00

23/06/2024 17:30:00

Một phần quốc lộ 1A (Dọc từ Lavie đến Tân Hương) thuộc phường Tân Khánh, Khánh Hậu thành phố Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

17:30:00

23/06/2024 17:50:00

Một phần đường Phạm Văn Ngô, Trần Văn Đấu thuộc phường Tân Khánh thành phố Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

17:50:00

23/06/2024 18:10:00

Một phần xã Lợi Bình Nhơn thành phố Tân An, xã Mỹ An, Mỹ Phú Huyện Thủ Thừa và 1 phần xã Tân Đông , Tân Tây huyện Thanh Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024

06:00:00

23/06/2024

10:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Công ty Mê Kong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Công ty Vạn Thiên Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

08:40:00

Công ty CP Đầu tư Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

09:00:00

23/06/2024

09:40:00

Công ty Khang Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

10:00:00

23/06/2024

10:40:00

Công ty Hợp Lực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

11:00:00

23/06/2024

11:40:00

Công ty cao su Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

11:00:00

23/06/2024

13:40:00

Công ty Thịnh Gia Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

13:00:00

23/06/2024

16:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

14:00:00

23/06/2024

14:40:00

Công ty Đệ Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

15:00:00

23/06/2024

15:40:00

Công ty Long An Thanh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024

16:30:00

23/06/2024

17:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mộc Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Bình Hòa Tây, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực xã Tuyên Thạnh, Xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực Phường 1, Phường 2, thị xã Kiến Tường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực Phường 1, Phường 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Bình hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa Đông, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực Phường 2, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Công ty Ngọc Minh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Công ty TNHH King Show Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Nhà máy cấp nước KCN Phú An Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Chi nhánh Công ty TNHH TM XNK Vật liệu Xây dựng 168 - Kho chứa hàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024

08:00:00

23/06/2024

16:00:00

Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh, một phần xã Tân Lập huyện Mộc Hóa và một phần xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh và một phần xã Phú Cường thị xã Cai Lậy

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cúp điện Thạnh Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024

04:00:00

23/06/2024

18:00:00

Toàn khu vực huyện Thạnh Hóa

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024

04:00:00

23/06/2024

19:00:00

Một phần huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024

04:00:00

23/06/2024

19:00:00

Một phần huyện Vĩnh Hưng, một phần huyện Tân Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024

04:00:00

23/06/2024

19:00:00

Xã Tuyên Bình, phần huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024 03:30:00

23/06/2024 03:45:00

Một phần thị trấn Tân Hưng, một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Hưng Hà, xã Hưng Điền, một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B và Cambodia

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, một phần ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi và một phần ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Vĩnh Thạnh; một phần thị trấn Tân Hưng; ấp Hưng Thành, ấp Hưng Thuận xã Hưng Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã: Vĩnh Đại, Vĩnh Châu A, Vĩnh Bửu; Ấp: Cả Sách, Cả Nổ, Cả Cát, xã Vĩnh Lợi và một phần: ấp Bào Chứa, ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 18:00:00

23/06/2024 19:15:00

Một phần thị trấn Tân Hưng, một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục