Xe máy có “tuổi thọ” từ 5 năm trở lên sẽ phải kiểm tra định kỳ

Đó là nội dung chính trong Dự thảo Đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn máy mà Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan

Các thành phố lớn đang ô nhiễm không khí nặng vì khí thải xe máy

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe máy là nguồn chính gây ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn nhưng lại chưa được kiểm soát khí thải trong quá trình sử dụng. Đến hết năm 2014, số lượng xe máy đăng ký tại 5 thành phố Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ là hơn 13,4 triệu chiếc, chiếm gần 30% tổng số xe máy cả nước. Vì vậy, việc kiểm soát khí thải trước mắt cần tập trung ở các thành phố lớn nói trên, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí.

Với việc kiểm soát khí thải gây ô nhiễm, Cục Đăng kiểm đề xuất lộ trình kiểm soát khí thải trước tiên tại Đà Nẵng. Cụ thể: từ 1−7−2018 áp dụng kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy trên 10 năm sử dụng; từ ngày 1−7−2019 áp dụng với xe trên 5 năm sử dụng. Tại Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng và Cần Thơ, việc kiểm soát khí thải được thực hiện theo lộ trình, từ ngày 1−7−2020 đối với xe trên 10 năm sử dụng; từ 1−7−2021 với xe trên 7 năm sử dụng; từ 1−7−2022 với xe trên 5 năm sử dụng.

Mức phí kiểm định và lệ phí cấp tem kiểm định khí thải dành cho mô tô, xe máy dự kiến khoảng 100.000 − 150.000 đồng/lần/xe trong 2 năm, sau đó sẽ được điều chỉnh xuống 1 năm một lần. Việc kiểm định xe máy sẽ được thực hiện tại các đại lý ủy quyền của nhà sản xuất xe máy với các cơ sở đăng kiểm.

Tất cả xe máy thuộc diện kiểm định muốn lưu thông buộc phải có tem kiểm định khí thải do Bộ Giao thông vận tải cấp. Những xe không đạt sẽ phải bảo dưỡng, sửa chữa hoặc nâng cấp, thay thế phụ tùng để kiểm tra lại.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua