Chìa khóa xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ

Do một số nguyên nhân, trẻ nhỏ không được ăn uống đầy đủ nên dễ bị thiếu dinh dưỡng. Vì vậy, bạn cần biết con đã ăn uống hợp lý chưa để can thiệp kịp thời. Ba chìa khóa để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh là điều độ, cân bằng và đa dạng

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua