Truyện kể: Sự tích hoa hướng dương

Hoa hướng dương mang hình ảnh của một cô bé dũng cảm đã dám hy sinh bản thân để cứu mọi người. Câu chuyện này sẽ đem lại bài học về lòng tốt và sự dũng cảm cho trẻ thơ

Truyện kể: Sự tích hoa hướng dương

Đừng bỏ qua