Truyện kể: Sao Mai và Sao Hôm

Trẻ nhỏ vốn ham chơi mà bỏ ăn, bỏ học. Bạn hãy kể câu chuyện dưới đây để cho bé biết rằng việc chơi cần phải đúng lúc

Bạn có thể để bé nghe câu truyện trên tại đây.

 Truyện kể: Sao Mai và Sao Hôm Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua