Truyện kể: Sáo con tham ăn

Tham ăn là tính xấu và còn làm hại dạ dày. Để nhắc trẻ biết chia sẻ với bạn bè và những người xung quanh, mẹ hãy thủ thỉ với bé câu chuyện về bài học của Sáo con

Truyện kể: Sáo con tham ăn

Đừng bỏ qua