Truyện kể: Ó xám thụ động

Nếu đi đến đâu bé cũng bám víu bố mẹ chứ không dám tự do khám phá thì mẹ có thể nhắc nhở bé bằng câu chuyện về ó xám sau. Hy vọng khi hiểu giá trị của việc tự tìm hiểu mọi thứ xung quanh, bé nhà mình sẽ mạnh dạn hơn

Truyện kể: Ó xám thụ động Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua