Truyện kể: Lừa và chó

Tối nay, mẹ hãy đọc cho bé nghe câu chuyện về lừa và chó nhé, để bé hiểu mỗi người phải làm công việc phù hợp với khả năng riêng của mình

Bạn có thể để bé nghe câu truyện trên tại đây.

Truyện kể: Lừa và chó

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua