Truyện kể: Gọi mặt trời

Giun đất muốn được dân làng ngợi khen như gà trống, nhưng cậu quên mất công việc xới đất cũng quan trọng không kém việc gọi mặt trời. Truyện kể này sẽ giúp bé học nhiều điều hay

Truyện kể: Gọi mặt trời

Đừng bỏ qua