Truyện kể: Chó sói và cừu con

Trí thông minh quan trọng hơn sức mạnh cơ bắp, đó là bài học bé có thể rút ra khi nghe câu chuyện về chó sói và cừu con sau đây

Truyện kể: Chó sói và cừu non Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua