Truyện kể: Chim nhỏ lười biếng

Một người lười nhác khó có thể làm việc gì thành công. Câu chuyện về chú chim nhỏ lười biếng dưới đây sẽ giúp bé hiểu hơn và bỏ đi tính xấu này. Mẹ giúp bé hiểu ý nghĩa của truyện kể này nhé!

Truyện kể: Chim nhỏ lười biếng

Đừng bỏ qua