Truyện kể: Chim bói cá và ong

Câu chuyện này khuyên nhủ các bé đừng giống như các bạn chim bói cá vô tư, chỉ biết rong chơi thỏa thích và chẳng nghe lời mẹ của mình. Bé còn học được đức tính gì từ bạn ong nào?

Truyện kể: Chim bói cá và on

 

Đừng bỏ qua