Truyện kể: Chim bồ câu và kiến

Truyện kể về đôi bạn dễ thương sau đây sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, giúp con biết yêu thương và rung động trước nỗi đau của người khác

Truyện kể: Chim bồ câu và kiến Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua