Truyện kể: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!

Trong đôi mắt trẻ thơ trong trẻo, bà nội hiền từ và ấm áp như bà tiên trong chuyện cổ tích. Truyện kể này sẽ nhắc nhở bé luôn kính trọng và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho ông bà

Truyện kể: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm

Đừng bỏ qua