Truyện kể: Ba anh em và bó đũa

Anh em phải thương yêu nhau, để làm gì vậy? Câu chuyện về ba anh em và bó đũa sau sẽ cho bé câu trả lời: Nếu gặp phải khó khăn trong cuộc sống, chỉ khi hòa thuận, đồng lòng với nhau, anh em cùng hợp sức mới có thể vượt qua trở ngại

Truyện kể: Ba anh em và bó đũa Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua