Vì sao côn trùng vào nhà bạn?

Hầu hết côn trùng hoạt động mạnh nhất vào mùa hè hay ở nơi ẩm ướt. Hiểu được đặc tính của chúng có thể giúp ngôi nhà bạn sạch bóng côn trùng và sẽ không thành viên nào bị chúng tấn công.

Đừng bỏ qua