TP. HCM phê duyệt dự án đầu tư hệ thống vé điện tử

Ủy ban nhân dân TP. HCM vừa phê duyệt dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TP. HCM

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tổng chi phí dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh là 262,7 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOO). Chi phí quản lý vận hành trong 10 năm khoảng 321,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2015 – 2017.

Theo đó, dự án bao gồm cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai giải pháp phần mềm, đào tạo nhân lực và thực hiện vận hành hệ thống vé điện tử trong thời gian hợp đồng BOO. Cụ thể, phát hành thẻ vé điện tử, sử dụng công nghệ thẻ thông minh không tiếp xúc, lắp đặt thiết bị soát vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá. Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bán vé cầm tay, hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm xử lý bao gồm hệ thống mạng, máy chủ xử lý, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ dự phòng.

Theo Ủy ban Nhân dân TP. HCM, dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh hoàn thành, vé xe buýt điện tử sẽ khắc phục tình trạng gian lận vé, vé giả, hạn chế rủi ro thu phải tiền giả, tiền rách.

Bên cạnh đó, vé xe buýt điện tử tạo sự tiện lợi cho người dân khi tham gia sử dụng xe buýt trên địa bàn thành phố thông qua việc sử dụng một thẻ vé điện tử duy nhất. Người dân đi xe buýt sẽ tiết kiệm thời gian xếp hàng mua vé, kiểm soát vé, dễ dàng nạp giá trị thanh toán vào thẻ từ các kênh thanh toán điện tử.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua