Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử trong nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử trong nhiệm kỳ mới, theo kết quả bầu cử của Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 27−1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 (72 tuổi), quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là giáo sư, tiến sỹ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), cử nhân Văn − Đại học Tổng hợp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản hơn 6 năm. Sau đó, ông dành hơn 3 năm làm nghiên cứu sinh khoa Kinh tế − chính trị Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên.

tong bi thu Nguyen Phu Trong hinh anh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Giai đoạn từ tháng 5−1976 đến tháng 8−1981, ông trở lại làm cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó bí thư chi bộ. Sau đó, ông làm thực tập sinh, tốt nghiệp Phó tiến sỹ khoa học lịch sử (chuyên ngành xây dựng Đảng) tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

Ông tiếp tục trở lại Tạp chí Cộng sản, làm Phó ban rồi Trưởng ban Xây dựng Đảng, trở thành Phó bí thư rồi Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban biên tập, Phó tổng biên tập, rồi Tổng biên tập tạp chí này.

Từ tháng 8−1999 đến 4−2001, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Từ tháng 1−2000 đến 6−2006 là Bí thư Thành uỷ Hà Nội (khoá XII, XIII, XIV). Ông là Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII.

Từ tháng 7−2007 đến nay, ông kinh qua các cương vị Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày mai, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư sẽ được báo cáo để đại hội Đảng lần thứ XII thông qua.

Tiếp Thị Gia Đình

 

Đừng bỏ qua