Tìm bé trên bìa Tiếp Thị Gia Đình

Những bé chụp bìa sau đây không được đăng ký thông tin chuẩn xác tại quầy Tiếp Thị Gia Đình. Bố mẹ vui lòng cập nhật thông tin cho con để gia đình sớm nhận được tạp chí có in hình bé trên bìa.

Bạn là phụ huynh, người nhà của bé trong hình?

Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin của bé cho Tiếp Thị Gia Đình.

0478_20150902_VivoCity_NoName

0478

0493_20150902_VivoCity_NoName 2

0493

0508_30150902_VivoCity_NoName

0508

0703_20150902_VivoCity_NoName

0703

0766_20150902_VivoCity_NoName

0766

0888_20150902_VivoCity_NoName

0888

1064_20150902_VivoCity_NoName

1064

1076_20150902_VivoCity_NoName

1076

1103_20150902_VivoCity_NoName

1103

1104_20150902_VivoCity_NoName_chieu30

1104

1124_20150902_VivoCity_NoName_chieu30

1124

1184_20150902_VivoCity_NoName_chieu30

1184

1200_20150902_VivoCity_NoName_chieu30

1200

1259_20150902_VivoCity_NoName

1259

1342_20150902_VivoCity_NoName

1342

1357_20150902_VivoCity_Noname_toi31

1357

1420_20150902_VivoCity_NoName

1420

1442_20150902_VivoCity_Noname_310815_Toi

1442

1506_20150902_VivoCity_NoName

1506

1508_20150902_VivoCity_NguyenDucThien

1508

1509_20150902_VivoCity_NoName

1509

1523_20150902_VivoCity_NoName

1523

1546_20150902_VivoCity_NoName

1546

1553_20150902_VivoCity_NoName

1553

1586_20150902_VivoCity_NoName

1586

1587_20150902_VivoCity_NoName

1587

1639_20150902_VivoCity_Toi1

1639

1643_20150902_VivoCity_NoName_Toi1-9

1643

1663_20150902_VivoCity_NoName

1663

1676_20150902_VivoCity_Noname

1676

1678_20150902_VivoCity_NoName

1678

1771_20150902_VivoCity_NoName_Sang2-9

1771

2098_20150902_VivoCity_NoName_020915_3-6pm

2098

2110_20150902_VivoCity_3-6pm_Ngay0209

2110

2180_20150902_VivoCity_NoName

2180

2191_20150902_VivoCity_NoName_2-9_chieu3-6pm

2191

*****

Bạn là phụ huynh, người nhà của bé trong hình?

Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin của bé cho Tiếp Thị Gia Đình.

  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Bạn có thể gửi một tấm hình của bé để TTGD tiện đối chiếu thông tin. Vui lòng gửi hình thuộc định dạng jpg, gif, png.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua