Thưởng Tết Nguyên đán 2016 đạt trung bình một tháng lương

Thưởng Tết Nguyên đán 2016 có mức cao nhất là 624 triệu đồng. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cho biết thông tin này vào hôm nay

Thưởng Tết Nguyên đán 2016 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được công bố với khoảng 87% số doanh nghiệp báo cáo có mức thưởng bình quân 1 tháng lương, khoảng 5,53 triệu đồng/người. Số này tăng 15,7% so với năm 2015.

Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 624 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Hải Dương. Mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng, của một doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.

Tại Hà Nội, thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 450.000 đồng, đều thuộc doanh nghiệp FDI.

Tại TP. HCM, mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp tư nhân và mức thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI.

Như vậy so với năm 2015, thưởng Tết Nguyên đán 2016 có nhích nhẹ (năm 2015 bình quân là 5 triệu đồng/người). Mức cao và thấp nhất năm 2015 lần lượt là 482 triệu và 50.000 đồng.

Bên cạnh thưởng Tết Nguyên đán 2016, mức thưởng Tết dương lịch năm 2016 cũng tăng 1,6% so với năm 2015, bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người.

Thu nhập và lương bình quân 2015 tăng

Số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho thấy, tiền lương bình quân năm 2015 ước đạt 5,53 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 8% so với năm 2014. Trong đó, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cao nhất, đạt 7,04 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp tư nhân đạt 4,99 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp FDI đạt 5,47 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 5,91 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2014. Cụ thể, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 7,59 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp tư nhân đạt 5,33 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp FDI đạt 5,89 triệu đồng/tháng.

Lương bình quân nhân viên, sếp tập đoàn và tổng công ty là 13–42,5 triệu đồng/tháng.

Đối với Tập đoàn, Tổng công ty thuộc các Bộ ngành Trung ương, tiền lương bình quân của người lao động năm 2015 ước đạt 13,15 triệu đồng/tháng, tăng 420.000 đồng. Tiền lương bình quân của viên chức quản lý chuyên trách năm 2015 ước đạt 42,55 triệu đồng/tháng, tăng 1,22 triệu đồng.

Bài: Thủy Văn

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua