Thủ tục khai sinh, kết hôn mới sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2016

Thủ tục khai sinh, kết hôn mới với nhiều thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1–1–2016. Theo đó, Luật hộ tịch mới sẽ thuận lợi hơn cho người dân

Theo bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM, những quy định về thủ tục khai sinh, kết hôn mới đã được sửa đổi tiến bộ. Theo đó:

1. Kết hôn với người nước ngoài:

Luật hộ tịch mới cho phép chính quyền địa phương, cơ sở (Ủy ban Nhân dân cấp huyện) giải quyết toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, kể cả đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Điều này tránh tình trạng hồ sơ kết hôn đều dồn về Sở Tư pháp, gây chậm trễ cho người dân.

Luật mới cũng bỏ cả khâu phỏng vấn giúp thời gian thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài giảm còn khoảng 15 ngày (so với trước đây là 30 ngày).

Ngoài ra, một số thủ tục hộ tịch còn lại được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã giải quyết.

2. Cấp mã số định danh cho công dân khi khai sinh:

Luật hộ tịch mới có điểm thay đổi lớn nhất là việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh và số định danh cá nhân cho người được khai sinh. Số định danh cá nhân nhằm mã hóa những thông tin cơ bản của công dân, được quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Số định danh sẽ được ghi vào giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi và đây sẽ là số thẻ căn cước công dân khi đủ tuổi cấp thẻ.

Ngoài ra, thủ tục khai sinh, kết hôn mới còn có những cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục trong đăng ký, cắt giảm nhiều giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Đặc biệt, cá nhân còn có thể làm khai sinh, kết hôn tại nơi tạm trú, miễn giảm lệ phí đối với gia đình có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo…

Sở Tư pháp TP. HCM đã chuẩn bị nhiều bước để tạo cơ sở thi hành, hướng dẫn tập huấn cho cán bộ, tuyên truyền cho người dân.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua