Thứ tự sinh có thể dự đoán nghề tương lai của bạn?

Bạn có nghĩ thứ tự sinh sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lai của mình không? Hãy đọc bài dưới đây để biết nhé!

Một nghiên cứu gần đây cho biết con đầu sẽ thông minh hơn so với anh chị em của họ. Trang Business Insider vừa có một số phát hiện thực sự thú vị về thứ tự sinh có thể dự đoán nghề tương lai.

Nếu bạn là con út


♦ Bạn có nhiều khả năng làm những gì mình thích.

Một nhóm các nhà tâm lý học thấy rằng con út có khả năng phát triển tính chất nổi loạn, và có chiều hướng thích gì làm nấy khi trưởng thành.

♦ Bạn có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động mạo hiểm.

Nghiên cứu cho thấy con út có nhiều khả năng chấp nhận các rủi ro và tham gia các môn thể thao nguy hiểm. Điều đó sẽ giải thích vì sao đứa em út của bạn lại có sở thích là nhảy dù.

Nếu bạn là con giữa


♦ Bạn có nhiều khả năng tham gia hoạt động xã hội, giúp đỡ người khác.

Một nghiên cứu cho biết, con giữa có nhiều khả năng làm việc về các lĩnh vực có liên quan đến hành vi phúc lợi xã hội và quyền của con người. Họ sống vị tha và luôn đặt những nhu cầu của người khác trước họ.

Nếu bạn là con cả hoặc con một

♦ Bạn có nhiều khả năng thành công trong các ngành truyền thống gia đình.

Một nhà tâm lý học giải thích rằng nếu không có anh chị em xung quanh, con cả và con út lớn lên cùng với những người lớn thông minh hơn họ – và họ thường theo ngành truyền thống của gia đình.

♦ Bạn có nhiều khả năng giữ vai trò lãnh đạo trong công việc.

Một số nghiên cứu còn gợi ý rằng con cả có nhiều khả năng để trở thành nhà lãnh đạo chính trị hoặc CEO. Con cả có khả năng nhận biết tốt với cha mẹ về thẩm quyền của họ, có xu hướng thích được tuân theo, họ học tốt và tự tin.

Trần Thúy

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua