Thu hồi sách có bài Vượt qua nỗi sợ hãi

Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục thu hồi quyển Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1

Quyển Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1, có bài Vượt qua nỗi sợ hãi, xuất bản năm 2014 sẽ bị thu hồi

Đây là quyển sách có bài học Vượt qua nỗi sợ hãi, xuất bản năm 2014.

Ngoài việc thu hồi sách, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc xuất bản cuốn sách và xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục cho biết sau khi cuốn sách xuất bản, nhận được nhiều ý kiến của phụ huynh, giáo viên, nhà xuất bản đã cắt bỏ nội dung bài học trên để tái bản vào năm 2015. Tuy nhiên, nhiều cuốn xuất bản năm 2014 vẫn còn lưu hành và được sử dụng.

Một trường học ở Hà Nội còn phối hợp với Trung tâm Kỹ năng sống Tâm Việt cho học sinh thực hành bài học, để các em đi lên mảnh thủy tinh để vượt qua nỗi sợ hãi. Điều này đã khiến dư luận bức xúc.

Để tránh những sai sót trong công tác biên tập, xuất bản loại sách này, Bộ yêu cầu nhà xuất bản thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy trình xuất bản, kiểm tra chặt chẽ trước khi cho lưu hành.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua