Thay đổi mức lệ phí cấp đăng ký ô tô, xe máy từ ngày 6−6

Từ ngày 6−6−2015, quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành

Phòng đăng ký xe CSGT thành phố Hà Nội. Ảnh: Báo Mới

Theo đó, mức thu lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số đối với ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao tại các khu vực I, II, III là 150.000 đồng/lần/xe; đối với sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc tại các khu vực I, II, III là 100.000 đồng/lần/xe; đối với xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao) tại các khu vực I, II, III là 50.000 đồng/lần/xe.

Ngoài ra, trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới theo quy định.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số theo quy định.

Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua