Tăng thêm một giờ nghỉ mỗi ngày cho lao động nữ nuôi con nhỏ

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cho biết, Chính phủ vừa ban hành nghị định trong đó đưa ra các quy định cụ thể về chính sách với lao động nữ nuôi con nhỏ

Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ có thêm một giờ nghỉ mỗi ngày – Ảnh minh họa

Cụ thể là, lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ được hưởng các ưu tiên như: được nghỉ mỗi ngày thêm một giờ trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa và nghỉ ngơi. Lao động nữ vẫn sẽ được hưởng đủ tiền lương trong thời gian nghỉ theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, theo luật mới, người sử dụng lao động cần tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Các địa phương cũng cần có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ.

Nghị định mới ban hành cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, bởi các doanh nghiệp này sẽ được nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật lao động hiện hành, bên cạnh việc điều chỉnh tăng 60 phút nghỉ mỗi ngày cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua