Tăng lệ phí đăng ký mới xe máy và ô tô dưới 10 chỗ

Từ mức 2 triệu đồng, lệ phí đăng ký mới xe ô-tô dưới 10 chỗ không hoạt động kinh doanh tăng lên đến 11 triệu đồng

Lệ phí đăng ký mới xe ô-tô dưới 10 chỗ không kinh doanh tăng đến 5,5 lần

Đây là quyết định do Ủy ban Nhân dân TP. HCM vừa ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 1–9–2015. Mức phí mới tăng đến 5,5 lần.

Mức thu lệ phí này áp dụng cho đăng ký lần đầu tại Việt Nam, giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại TP. HCM.

Đối với xe máy, mức phí cũng tăng. Cụ thể như sau:

– Xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống: tăng từ 500.000 đồng lên 750.000 đồng.

– Xe máy trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng: mức phí tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng.

– Xe máy trị giá trên 40 triệu đồng: mức phí tăng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng.

Riêng sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ moóc tăng từ 100.000 đồng kên 150.000 đồng. Các loại ô-tô khác trừ ô-tô dưới 10 chỗ không hoạt động kinh doanh, mức thu giữ nguyên 150.000 đồng.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua