Sẽ không điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ

Theo quy định tại Nghị định 83 của Chính phủ, hôm nay ngày 13–4, sẽ có quyết định về việc điều chỉnh giá xăng, dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ sẽ được liên bộ Công Thương – Tài chính quyết định dựa trên diễn biến giá xăng dầu cơ sở bình quân 15 ngày. Theo đó, trước những diễn biến giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây, mặc dù tính bình quân 15 ngày thì một số mặt hàng vẫn tăng giá, nhưng liên bộ Công thương − Tài chính đã ra văn bản điều hành giá xăng dầu như sau:

Cụ thể:

  • Xăng RON 92 không cao hơn mức giá 17.286 đồng/lít
  • Xăng E5 không cao hơn mức giá 16.956 đồng/lít
  • Dầu diesel 0,05S không cao hơn mức giá 15.883 đồng/lít
  • Dầu hỏa không cao hơn mức giá 16.073 đồng/lít
  • Dầu madút 180CST 3,5S không cao hơn mức giá 12.653 đồng/kg

Cũng theo văn bản, liên bộ Công thương − Tài chính sẽ điều chỉnh mức xả quỹ bình ổn giá xăng dầu:

  • Xăng các loại: 991 đồng/lít (từ mức 1.020 đồng/lít)
  • Dầu diesel các loại: 134 đồng/lít (từ mức 5 đồng/lít)
  • Dầu hỏa: 217 đồng/lít (từ 0 đồng/lít)
  • Dầu madút các loại: 383 đồng/kg (từ mức 0 đồng/lít)

Như vậy, đáng lẽ phải tăng giá, tuy nhiên để hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhằm ổn định giá cả hàng hóa, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, liên bộ Công thương – Tài chính quyết định giữ ổn định giá xăng dầu.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua