6 lời khuyên giúp cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và con gái trưởng thành

Giáo sư Deborah Tannen, công tác tại Đại học Georgetown (Mỹ), tác giả cuốn sách bán chạy nhất, nói về mẹ và con gái: You’re Wearing That? Understanding Mothers and Daughters in Conversation, lý giải giúp bạn một số điều quanh mối quan hệ giữa mẹ và con gái

6 lời khuyên giúp cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và con gái trưởng thành Ảnh mang tính chất minh họa – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua