Tòa tuyên án: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

HĐXX chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn, giao quyền điều hành tập đoàn cà phê cho ông Vũ vì có công nhiều hơn

Chiều 27/3, phiên xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) tiếp tục với phần phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết tranh chấp số tiền 2.100 tỷ đồng.

Tòa chấp thuận cho bà Thảo và ông Vũ ly hôn. Đối với 4 người con chung, bà Thảo sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng như thỏa thuận trước đó.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên.

Tổng cộng ông Vũ bà Thảo sở hữu cổ phần trị giá hơn 5.700 tỷ đồng trong các công ty. Việc chia tài sản là cổ phần của vợ chồng về nguyên tắc là chia đôi; có tính đến công sức đóng góp của hai bên (ai có đóng góp nhiều hơn được chia nhiều hơn).

Tòa nhận thấy bà Thảo có tham gia tuyên truyền cổ vũ cho King’s Coffe; cạnh tranh với G7 của Trung Nguyên. Nên việc ông Vũ cho rằng bà Thảo vi phạm luật cạnh tranh là có căn cứ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa.

Việc bà Thảo cho rằng ông Vũ mải mê thiền định mà không quan tâm đến công ty; tòa nhận thấy căn cứ vào báo cáo kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Trung Nguyên đều ở mức 650 tỷ đồng trở lên. Dù kiện cáo, tranh chấp từ năm 2015 đến nay; nhưng công ty vẫn phát triển. Nên tòa xét thấy phải chia cho ông Vũ nhiều hơn; nhưng vẫn phải đảm bảo cho công sức bà Thảo.

Tòa chấp nhận đề nghị của ông Vũ; cho rằng việc chia cổ phần cho cả hai sẽ gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp nên để ông Vũ sở hữu các cổ phần của bà Thảo. Ông Vũ sẽ trả lại bằng tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần sở hữu.

Phương án này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, tòa nhận thấy cần phải chia cho ông Vũ 60%, bà Thảo 40%.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua