Nhiều thay đổi về việc thanh toán bảo hiểm y tế có lợi cho người bệnh

Tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2014/TTLT−BYT−BTC, Bộ Y tế đề nghị bổ sung thanh toán chi phí bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số trường hợp

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị nhập chi phí khám ngoại trú vào chi phí nội trú để thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh là dân tộc thiểu số, người nghèo vùng khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo trong trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến, có điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Thanh toán chi phí trong trường hợp bệnh nhân được cơ sở khám chữa bệnh BHYT gửi cơ sở khám chữa bệnh BHYT khác để thực hiện xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao do cơ sở khám chữa bệnh chuyển đi không có trang thiết bị thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó. Thanh toán chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ kỹ thuật… tại phòng khám bệnh đối với người bệnh đến bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương khám ngoại trú không đúng tuyến, sau đó có chỉ định vào viện điều trị nội trú.

Thanh toán trường hợp phối hợp chuyên khoa của bệnh viện khác thực hiện các dịch vụ tại bệnh viện khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thanh toán số tiền cùng chi trả BHYT vượt 6 tháng lương cơ bản đối với người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên. Thanh toán chi phí BHYT đối với trường hợp người già, yếu, lão suy… không đến cơ sở khám chữa bệnh để khám chữa bệnh định kỳ được.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam bổ sung thanh toán chi phí do bác sĩ gia đình thực hiện.

Mục Sức khỏe/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua