4 điều cần biết về nghị định mới về cải tạo nhà chung cư cũ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Phải xây dựng theo dự án, không cải tạo đơn lẻ

Theo nghị định mới, việc cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ phải được triển khai thực hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà (trừ trường hợp chung cư độc lập).

***Chung cư độc lập là một khối (block) nhà chung cư (có một hoặc một số đơn nguyên) được xây dựng trên một khu đất theo quy hoạch.

2. Về vấn đề duyệt dự án

Mỗi khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lập, thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bố trí nguồn kinh phí và chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện hoặc thuê tổ chức, đơn vị tư vấn chuyên ngành thực hiện việc kiểm định chất lượng nhà chung cư cũ trên phạm vi địa bàn.

3. Về việc thỏa thuận tái định cư của chủ căn hộ

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà một căn hộ chung cư cũ có từ hai hộ khẩu trở lên thì ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo quy định, chủ sở hữu được ưu tiên mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận.

Các tổ chức, các nhân tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ và các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở được hưởng các cơ chế, chính sách theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ các chủ sở hữu thực hiệc cải tạo nhà chung cư và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với nhà chung cư đó.

Các chủ sở hữu của nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại điều 110 của Luật Nhà ở lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn thực hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó.

4. Các diện nhà chung cư sẽ được nhà nước đầu tư cải tạo

Nghị định cũng nêu rõ, Nhà nước sẽ thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với hai trường hợp:

♦ Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy định tại khoản 3 điều 36 của Luật Nhà ở.

♦ Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua