Ngân hàng Nhà nước đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ hỗ trợ thanh khoản kịp thời để đảm bảo ngân hàng Đông Á vẫn hoạt động bình thường và có thể chi trả đầy đủ cho mọi khoản tiền gửi

Ngân hàng Đông Á có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 90.000 tỷ đồng

Chiều 14−8, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra toàn diện ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng Đông Á và phối hợp với các cơ quan xử lý tập thể, cá nhân vi phạm gây thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh việc thành lập ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ cử những cán bộ có năng lực của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để quản trị, điều hành, kiểm soát ngân hàng Đông Á.

Thông tin trên khiến những khách hàng có giao dịch với ngân hàng Đông Á lo ngại. Trong ngày 15−8, đã có một số người tới các điểm giao dịch của ngân hàng Đông Á để rút tiền gửi trước hạn.

Nói về việc này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định ngân hàng Đông Á vẫn đủ khả năng đảm bảo chi trả đầy đủ cho mọi khoản tiền gửi, vàng giữ hộ của khách hàng gửi tại ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền đồng thời tái cơ cấu ngân hàng Đông Á hướng tới hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đặt ngân hàng Đông Á vào kiểm soát đặc biệt là một trong những biện pháp để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Với hỗ trợ của BIDV và sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, mọi khoản tiền gửi của người dân được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đảm bảo.

Kiểm soát đặc biệt là biện pháp Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi một tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả. Trước đây, có một số ngân hàng từng bị rơi vào trường hợp kiểm soát đặc biệt nhưng sau đó đã phục hồi và phát triển mạnh.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua